header
Kontakt - DEMINERALIZOVANÁ VODA

O.K. Bratislava
Ing. Ondrej Koči

Domové role 71
Bratislava

Tel. : 02/45522434
         0904691484

mail : info@lampoveoleje.sk


Naše ďalšie produkty!

 

Firma: Ing. Ondrej Koči - O.K. Bratislava bola založená v roku 1993.
Zo začiatku sme vyrábali a plnili demineralizovanú vodu pre čerpacie stanice SLOVNAFT a JURKI HAYTON.
Neskôr sme výrobné zariadenie zmodernizovali a dnes dokážeme naplniť 1000 L kontajner za 15 minút!