header
Kontakt - DEMINERALIZOVANÁ VODA

O.K. Bratislava
Ing. Ondrej Koči

Domové role 71
Bratislava

Tel. : 02/45522434
         0904691484

mail : info@lampoveoleje.sk


Naše ďalšie produkty!

DEMINERALIZOVANÁ VODA

Výroba a predaj demineralizovanej vody

Demineralizovanú vodu pripravujeme modernou technológiou iónovej výmeny z pitnej vody na katexovej a anexovej kolóne. Takto získame ultračistú demineralizovanú vodu s extrémne nízkym obsahom minerálnych látok. Kvalitou a úžitkovými vlastnosťami prekonáva vlastnosti destilovanej vody. Je vhodná na použitie v zariadeniach na presné rezanie plechov laserom, na doplňovanie chladičov a ostrekovačov automobilov, akumulátorov, žehličiek, na prípravu roztokov, vyvolávanie fotografií, akvaristiku...atď..

Parametre: pH  6,0-7,0

                   Vodivosť menej ako 2 µS/cm (2 mikrosiemens na cm)

V prípade požiadavky sme schopní vyrobiť vodu s vodivosťou 0,1 µS/cm.
Demineralizovanú vodu predávame v baleniach 1L, 2L, 5L, 10L. Demineralizovanú vodu plníme aj do obalov prinesených zákazníkmi, ktoré naplníme na počkanie. Rozvoz v Ba zdarma, dodávka do 24h po telefonickej objednávke.